CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Likvidácia azbestu Žilina, Martin, Prievidza

Hoci bol azbest kedysi využívaný ako univerzálny materiál so superschopnosťami, dnes je táto látka spomínaná iba v spojitosti s ohrozením ľudského zdravia. Najväčšie nebezpečenstvo spočíva v možnom úniku azbestových mikrovlákien do okolia a aby sa tomuto nežiaducemu procesu predišlo, je nutná odborná likvidácia.

„Čisté priestory, čistý vzduch rýchlo a bezpečne.“

Odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich túto nebezpečnú látku nemožno robiť svojpomocne či laicky, ale vždy v súlade s nariadeniami a s dôrazom na bezpečnosť. A to predovšetkým vzhľadom na možné riziko vdýchnutia drobných čiastočiek, ktoré môže mať na naše zdravie katastrofálne následky. Sú ľahké, a pri neodbornej manipulácii sa uvoľnia a pri správnom vetre môžu prekonať obrovské vzdialenosti.

Azbest sa ešte aj dnes nachádza na bežných miestach, v ktorých sa zdržiavame pomerne často, pričom o tom nemusíme ani tušiť. Nájdete ho husto zaľudnených oblastiach, v domácnostiach aj priemyselných budovách. Pri jeho likvidácii je potrebné obrátiť sa na spoločnosť, ktorá disponuje potrebnou technológiou a je na tieto práce plne spôsobilá. Ak sa v danej problematike príliš nevyznáte, môže byť pre vás ťažké nájsť firmu, ktorá zabezpečuje všetky úkony spojené s riadnou likvidáciou nebezpečného materiálu. Po sanácii je totiž nutné daný priestor odovzdať zákazníkovi v stave plne spôsobilom k ďalšiemu zdravotne nezávadnému užívaniu.

Všetky úkony spojené s odstraňovaním, skladovaním a likvidáciou azbestu zastrešuje naša spoločnosť. Postaráme sa o likvidáciu nebezpečného karcinogénneho materiálu v mestách Žilina, Martin, Prievidza, ako aj v okolitých menších mestách a obciach – Kysucké Nové Mesto, Bytča, Čadca, Rajecké Teplice, Valča, Kláštor pod Znievom, a pod.

Máme za sebou dlhoročnú prax a bohaté skúsenosti, vieme si poradiť aj s menej dostupnými priestormi a náš tím sa v problematike neustále vzdeláva a napreduje, aby sme svojim klientom mohli poskytovať služby čo najkvalitnejšie, najefektívnejšie a flexibilne, s použitím najmodernejšej techniky.

Rodinný či bytový dom, priemyselná hala, alebo strešná krytina, s odstránením azbestu si vždy poradíme. K svojej práci pristupujeme zodpovedne, v súlade so zákonom stanovenými podmienkami.

Čo nájdete v našej ponuke?

  • likvidácia azbestu v bytových domoch a panelákoch (azbestové potrubie v stupačkách bytoviek a panelákov);
  • likvidácia azbestu zo striech budov (eternitové strechy, krytiny a materiály);
  • likvidácia azbestu v priemyselných stavbách;
  • likvidácia azbestu v interiéri aj exteriéri.

CENA & SLUŽBY

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu: