CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Likvidácia azbestu Topoľčany, Nové Zámky, Levice

Azbest, materiál v minulosti ospevovaný, dnes zatracovaný. Vzhľadom na jeho škodlivé účinky na ľudské zdravie by sme s ním nemali prichádzať do kontaktu, avšak opak je neraz pravdou. Najmä pre hojné využívanie azbestu v stavebnom priemysle v minulých rokoch.

„V štátoch Európskej únie platí celkový zákaz používania azbestu.“

Pre svoje mimoriadne vlastnosti sa azbest vo veľkom množstve využíval v stavebníctve, a to zhruba do roku 1989. Javil sa ako ideálna izolácia a univerzálny materiál pri stavbe budov, domov a bytoviek a i dnes možno azbest nájsť v potrubiach, na stenách, v priečkach, či na strechách ako krytinu. Mikročiastočky azbestu sa môžu pri manipulácii /napr. pri búracích prácach, rekonštrukcii/ poľahky dostať do ovzdušia a likvidácia azbestu je preto citlivou záležitosťou a vysoko žiadanou službou doma i vo svete.

Odstraňovanie azbestu a materiálov s jeho obsahom musí prebiehať vždy pod taktovkou špecializovanej firmy, ktorá má vybavenie a potrebné skúsenosti s danou problematikou. A to sme my. Ak bývate v niektorom z miest ako sú Topoľčany, Nové Zámky, či Levice a potrebujete pomoc s likvidáciou azbestu, neváhajte nás kontaktovať. Sme spoločnosť s dlhoročnou praxou, vieme si poradiť i s nepredvídateľnými situáciami a máme za sebou množstvo spokojných zákazníkov. Okrem vyššie spomenutých miest svoje služby poskytujeme aj v okolitých obciach ako Žemberovce, Pukanec, Radošina, Bojná, a pod.

„Bezpečnosť vás aj vášho okolia je vždy na prvom mieste.“

Služby, ktoré poskytujeme:

  • likvidácia azbestu v bytových domoch a panelákoch (azbestové potrubie v stupačkách bytoviek a panelákov);
  • likvidácia azbestu zo striech budov (eternitových striech, krytín a materiálov);
  • likvidácia azbestu v priemyselných stavbách;
  • likvidácia azbestu v interiéri aj exteriéri.

AKO TO PREBIEHA?

Keďže ide o mimoriadne citlivú záležitosť, že ku každému prípadu a zákazníkovi pristupujeme individuálne a práce prebiehajú s najvyššou opatrnosťou.

Odborný prieskum, ktorým sa zisťuje rozsah výskytu azbestu v budove je prvým krokom. Následne sa vytvorí plán, podľa ktorého bude celá likvidácia azbestu, príp. materiálov obsahujúcich azbest prebiehať. Ide o proces doslova šitý na mieru, pretože azbest sa môže vyskytovať na bežne dostupných a viditeľných miestach ako sú obklady, vodovodné potrubia, elektroinštalácia, okenné zárubne, dvere, ale aj na miestach vysoko položených, ktoré si vyžadujú opäť iný a o niečo zdĺhavejší prístup.

Vzhľadom k vysokej miere škodlivosti azbestového prachu na zdravie musí byť likvidácia azbestu vždy vykonávaná  v súlade so zákonom predpísanými predpismi. Ide o nebezpečný odpad a na základe toho je nutné s ním aj manipulovať.

Vy sa však nemusíte znepokojovať, všetky potrebné náležitosti spojené s likvidáciou azbestu prenechajte nám. Naše postupy a technológie sú na najmodernejšej úrovni.

CENA & SLUŽBY

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu: